Egersund byhistoriske leksikon

Storgaten

Storgaten i 1890-åra. Foto: P. A. Flak/DF

Gate mellom Skoleplassen og Lerviksbakken, navnsatt i 1905.

Den del av gata som går mellom Skoleplassen og Kirkegaten ble regulert etter Bybrannen i 1843. Faktisk ble den regulert helt til Skriveralmenningen, men skolen stengte etter hvert for gjennomføring av den sistnevnte delen. På reguleringskartet er gata benevnt Myr-Gaden. Dette var også forslaget fra navnekomiteen i 1905, mens den skulle hete Storgaden mellom Kirkegaten og Lerviksbakken. Formannskapet foreslo imidlertid at hele gatestrekningen mellom Lerviksbakken og Skoleplassen skulle hete Storgaden – og slik ble det. Selv om gata var smal – mer et smau enn ei gate – måtte den ha navn etter sin status: den var tross alt hovedferdselsåra mellom byens østre og vestre deler.

Navnet Myrgaden henspeiler på at gata gikk langs ei myr i området.

Omregulering av Storgaten 1915. Foto: Eigersund kommunes arkiv. Foto: Riksarkivet.

Storgaten var i Reguleringsplan 1905 regulert med gatebredde 12,5 meter, noe som la begrensninger på mulighetene for å gjøre noe med de berørte bygningene. I 1915 var det planer om å bygge om et hus som sto i strid med reguleringen. Da måtte en plutselig velge mellom å innløse huset, redusere gatebredden til 10 meter eller regulere et nytt gateløp. Det siste ble valgt, og bystyret vedtok en ny regulering for Storgaten 2. juli 1915.

Senere ble bygningene i Storgaten 29, 31 og 33 flyttet inn på tomtene slik at gaten på sørsiden ble utvidet i henhold til planen.1)

1)
Kilde: Per Einar Lædre: Gatenavn i Egersund sentrum. Dalane Folkemuseums årbok nr. 11, s. 59