Egersund byhistoriske leksikon

Samfundets skole

Samfundets skole i Årstaddalen. Foto: Per Einar Lædre

I februar 1890 hadde Torkild Valand, som ble den første forstander i menigheten Samfundet, startet en privat barneskole i Egersund. Denne ble overtatt av Samfundet da menigheten var stiftet.

Undervisningen foregikk først i kjelleren i Metodistbakken 1, men ble flyttet til kirken i Bedehusgaten når denne sto ferdig i 1891. I kirken var det innredet to klasserom, og her holdt skolen til fram til 1956, da et nytt skolebygg sto ferdig i Årstaddalen. Skolebygget i Årstaddalen har siden blitt utvidet flere ganger: i 1975, ved innføring av 9-årig grunnskole, i 1984 og senest i 2004, etter at menigheten hadde overtatt Eigersund kommunes tidligere aldershjem Rosenborg og tok den i bruk til skole.1)

1)
Kilder: Dagfinn Myklebust (Hovedred.): Samfundets Historie, B2, s. 213; Eigersund kommunes arkiv