Egersund byhistoriske leksikon

Peder Clausens gate

Ytre del av Peder Clausens gate, ca. 1920. Foto: Bjarne Gullichsen/DF

Gate mellom Skriveralmenningen og Lerviksbakken, navnsatt i 1905. Gata har navn etter Peder Claussøn Friis.

Fra krysset med Kirkegaten. Foto: T. Bøe

I Reguleringsplan 1858 er gata regulert som to gater, en mellom Skriverallmenningen og Metodistbakken, kalt No.4., og en mellom Lerviksbakken og Bowitzbakken/Nansens gate, kalt Gade No.8. Senere ble denne delen av Peder Clausens gate en del av Bowitzbakken. I Reguleringsplan 1905 er den regulert gjennomgående mellom Verftsbakken1) og Bowitzbakken.2)

1)
En regulert gate opp av Bradbenken som aldri ble bygget.
2)
Kilde: Per Einar Lædre: Gatenavn i Egersund sentrum. Dalane Folkemuseums årbok nr. 11, s. 56