Egersund byhistoriske leksikon

Om Egersund byhistoriske leksikon

Formål

Formålet med Egersund byhistoriske leksikon er å ha et digitalt oppslagsverk om Egersund by med hovedvekt på byens historie, presentert gjennom Dalane Folkemuseums nettsider.

Redaksjon

Vi er tre personer i redaksjonen. Tidligere museumsdirektør på Dalane Folkemuseum, Leif Dybing, er hovedredaktør. Jon Magne Bøe, ansatt ved Dalane Folkemuseum, er nettansvarlig. Torbjørn Bøe, pensjonist med lang tids tilknytning til museet, er redaktør.

Prinsippene våre

Vi har noen redaksjonelle prinsipper for hvordan vi vil drive Egersund byhistoriske leksikon og møte vårt publikum. Disse er:

  • Vi skal være etterrettelige. Artiklene i Egersund byhistoriske leksikon skal være korrekte og inneholde faktiske opplysninger om temaet som behandles.
  • Vi skal være ærlige. Vi skal være så ærlige og tydelige som mulig om hva vi holder på med. Alle artikler skal være signert av den som har skrevet dem.
  • Vi skal være kontrollerbare. I alle artikler der det er benyttet kilder skal disse oppgis så nøye som mulig. Hensikten med det er at opplysninger i artikkelen skal kunne dokumenteres og at brukeren skal ha anledning til å trenge dypere inn i emnet som omtales ved å oppsøke kildene.
  • Vi skal ikke være nøytrale. Nøytral kunnskap er ikke alltid mulig å oppnå. I emner der det er rom for vurderinger vil artikkelforfatterens syn kunne komme til uttrykk – og bestrides av andre som kan ha en annen innfallsvinkel.
  • Vi besitter ikke «heila vede». Egersund byhistoriske leksikon kan aldri bli «perfekt». Det vil alltid være noen feil, og det vil aldri bli helt ferdig. Det er derfor vi sterkt ønsker all kritikk og alle innspill vi kan få, velkommen.

Gi ditt bidrag

Nettleksikonet skal alltid være under utvikling. Derfor setter vi stor pris på om du som bruker også vil være med på å forme leksikonet. Du kan kommentere en artikkel, omskrive en artikkel og sende inn som endringsforslag eller foreslå nye artikler, alt gjennom kontaktfeltet vårt. Eller kanskje du har et bilde som kan passe til en artikkel? Spesielt vil vi oppfordre lag, foreninger og bedrifter til å bidra med sin historikk. Kontaktinformasjon finner du her.