Egersund byhistoriske leksikon

Mosbekkgaten

Mosbekkgaten i 1890-åra. Foto: P. A. Flak/DF

Gate mellom Lerviksbakken og Sokndalsveien, navnsatt i 1905.

Reguleringsplan 1858 er kun de nærmeste eiendommene mot Storgaten vist som bebygde. Utenfor var gata kun et Ræge som førte til det som i dag er Mosbekk plass.1)

Mosbekkgaten fortsetter mot venstre. Foto: T.Bøe
1)
Kilde: Per Einar Lædre: Gatenavn i Egersund sentrum. Dalane Folkemuseums årbok nr. 11, s. 53