Egersund byhistoriske leksikon

Johan Feyers gate

Gate mellom Torget og Aarstadgaten.

Utsnitt av Reguleringsplan 1905
Johan Feyers gate, 1897. Foto: P. A. Flak/DF

Gata ble regulert som Branngate i Reguleringsplan 1858, og gikk da helt til bygrensa. På plankartet er den benevnt Alminding II. På bildet fra 1890-åra er den fortsatt ikke helt gjennomført som branngate, men i 1905 var den opparbeidet etter reguleringsplanen og hadde bebyggelse på begge sider på strekningen mellom Torget og Årstadgaten. I Reguleringsplan 1905 ble den regulert fram til Gamle Prestegårdsvei.

Gata ble navnsatt i 1905. Reguleringskommisjonens forslag til navn var Nyalmenningen, et navn som uoffisielt hadde blitt brukt noen år. Formannskapet foreslo imidlertid å kalle den Johan Feyers gade, noe bystyret sluttet seg til. Den fikk sitt navn etter Johan Fredrik Feyer, grunnleggeren av Egersunds Fayancefabrik. Gata ble også kalt Meieribrådet da Eigersund Meieri holdt til i Johan Feyers gate 9 fra 1895 til 1929.1)

1)
Kilde: Per Einar Lædre: Gatenavn i Egersund sentrum. Dalane Folkemuseums årbok nr. 11, s. 48; Harald Hamre: Egersund byhistorie, B2, s. 58, 286