Egersund byhistoriske leksikon

Gravplassen ved Husabøveien

Gravplassen ved Husabøveien. Det almindelige Samfunds del nærmest. Foto: Per Einar Lædre

Ved Husabøveien, i krysset med gangvegen som fører til Fjellstedveien, er det en mindre gravplass. Denne tilhører menighetene Samfundet (den søndre delen) og Det Almindelige Samfund (den nordre delen). Samfundets gravplass ble tatt i bruk i 1897, mens Det Almindelige Samfund etablerte sin plass etter splittelsen i 1901. Samfundets del ble benyttet fram til 1924, da menighetens kirkegård på Årstad ble tatt i bruk. På Det Almindelige Samfunds del var den siste begravelsen i 1932.

På Samfundets del er det sporadisk foretatt bisettelser etter 1924, siste gang i 1941.1)

1)
Kilder: Samfundet; Erling T. Endresen, e-post 03.01.2013