Egersund byhistoriske leksikon

Thu, Gerhardine

Gerhardine Thu f. Birkeland (1865-1952). Foto: E. H. Torjusen/Dalane Folkemuseum, DFF-EHT0087 (utsnitt).

Gerhardine Thu (1865-1952) var datter av losoldermand Adolf Birkeland (1841-1926) og Maren, født Bilstad (1841-1903). I 1887 giftet hun seg med lærer Hans Thu (1853-1923). Ekteparet fikk tre barn.

Gerhardine Thu var som de fleste andre gifte kvinner hjemmeværende. Likevel skilte hun seg fra mange av sine samtidige kvinner. Thu viste en stor interesse og engasjement for sosialpolitiske spørsmål og deltok aktivt i humanitært og sosialt arbeid.

I 1907 tok Gerhardine initiativ til å starte Egersund kvinnesaksforening og var i mange år leder for denne foreningen. I 1911 ble Tuberkuloseforening etablert i Egersund og Thu engasjerte seg i denne saken og ble valgt inn i styret til den nyetablerte foreningen. I 1922 ble Egersunds Hjemmenes Vel stiftet. Denne foreningen leder Gerhardine Thu i 12 år. Temaene for lagets møter variert mellom religiøse, sosiale, historiske, hygieniske og belærende. Dette var saker som fru Thu var opptatt av. I 1934 ble hun æresmedlem av Egersund Hjemmenes Vel, som da skiftet navn til Egersund og Omegns Husmorlag. Gerhardine Thu var aktiv i foreningen fram til sin død og døde kort tid før foreningens bygg på Husabø sto ferdig. Den 9. januar 1953 åpnet Husmorlaget barnehage i bygget. 1)

1)
Kilder: Dalane Tidende 8.4.1925, Egersundposten 30.11.1934, Dalane Tidende 8.12.1947, Dalane tidende 17. 12.1982, Linda M. Høie: Egersund kvinnesaksforening. Dalane Folkemuseums årbok nr. 19