Egersund byhistoriske leksikon

Gamleveien skole

Gamleveien skole, 1947. Foto: Signy Madland/Per Einar Lædre

Gamleveien skole er en privat grunnskole for 1. til 10. årstrinn som eies og drives av menigheten Det Almindelige Samfund. Menigheten startet egen skole i 1901, samme år som den ble stiftet. Undervisningen foregikk i ulike bygg, bl.a. i Hammergården og Peder Clausens gate 28. Fra 1904 ble Mosbekkgaten 16 fast skoleadresse fram til 1932. Da sto nytt skolebygg på Gamleveien ferdig.

Under okkupasjonen overtok tyskerne skolebygningen, og i den perioden foregikk undervisningen på forskjellige steder i byen.

Skolebygget på Gamleveien ble utvidet i 1955. I 1973 hadde det imidlertid utspilt sin rolle og ble erstattet av et nytt og tidsmessig skolebygg. Det var fortsatt behov for ekspansjon, og eiendommen Gamleveien 91 ble kjøpt inn og innredet til skole i 1984.

Fram til 1997 ble skolen drevet i to bygg. Det året ble det reist et mellombygg som bandt de to bygningene sammen, og skolen framsto slik den står i dag (2012).1)

1)
Kilde: Gamleveien skole