Egersund byhistoriske leksikon

Gamleveien

Gamleveien i 1890-åra. Foto: P. A. Flak/DF

Veg mellom Damsgårdsbrua og Dalaneveien, navnsatt i 1905.

Vegen ble bygd rundt 1850 som hovedforbindelse mellom byen og Vestlandske Hovedvei. Før den tid gikk forbindelsen opp nedre del av Humlestadgaten, svingte inn i Damsgårdsgaten og over til Gamleveien omtrent ved Øvre Kirkegårdsgate. Derfra fulgte den Gamleveien opp bakken og gikk over Høgevollen til Hafsøy og videre ned til ”Kvedne” og over Eieåne på ei kloppebru som sto nedstrøms dagens Hestvad bru. Rester av denne er fortsatt synlig.

I beskrivelsen til Reguleringsplan 1858 er vegen kalt både Hovedveien og Postveien. På folkemunne ble den øvre delen av av bakken opp fra byen tidligere kalt Jerv1)

1)
Kilder: Per Einar Lædre: Gatenavn i Egersund sentrum. Dalane Folkemuseums årbok nr. 11, s. 42; Abram K. Sørdal: Samferdsel og kommunikasjon i Eigersund og omegn i eldre tid. Dalane Folkemuseums årbok nr. 14, s. 49; John Faltin Hafsø: Muntlig overlevering.