Egersund byhistoriske leksikon

Egersund Sanitetsforening

Egersund Sanitetsforening ble stiftet 7. oktober 1914 av driftige damer, anført av Marie Münster Mohn. Fra første stund arbeidet foreningen med ulike tiltak for å bedre folkehelsen og det medisinske tilbud i byen.

Foreningen fikk ansatt byens første sykepleier i 1919, den hjalp tuberkuløse og andre med pengebidrag og sanatorieopphold og den drev barnekolonien Lien i Helleland sammen med Tuberkuloseforeningen i noen år. Det største tiltaket foreningen gjennomførte var bygging av Folkebadet som sto ferdig i 1929.

I 1937 ble det opprettet en ungdomsavdeling. Den startet bl.a. en kontrollstasjon for spedbarn, småbarn og mødre – for øvrig den tredje i landet. Særlig under okkupasjonen viste kontrollstasjonen sin nytte med utdeling av tran, vitamintabletter m.v. Det ble også vaksinert mot difteri, delt ut ”Svenske-suppe” og drevet et matkjøkken der eldre og enslige kunne hente mat to ganger i uken. Etter okkupasjonen ble ungdomsavdelingen slått sammen med den øvrige foreningen.

I dag er Egersund Sanitetsforening et av om lag 750 lokallag av Norske Kvinners Sanitetsforening.1)

1)
Kilder: Dalane Tidende 11. oktober 1989; http://www.sanitetskvinnene.no/no/om_nks/nks_lokalt/ (Hentet 28.01.2013)