Egersund byhistoriske leksikon

Det Almindelige Samfund

Peder Olsen Nodland (1842 - 1909), grunnleggeren av Det Almindelige Samfund.

Det Almindelige Samfund, på folkemunne Perane, er en av de tre menighetene i Eigersund som går under betegnelsen De sterktroende.

Menigheten ble stiftet i januar 1901 av medlemmer av menigheten Samfundet som valgte å følge denne menighets ekskluderte forstander Peder Olsen Nodland, som de anså som sin leder. Han var en gårdbruker som opprinnelig kom fra Gravdal i Bjerkreim og som kanskje er best kjent som Per Nodland.

De første årene brukte menigheten Emanuel Valands hus på Klungland både som skole og som midlertidig kirke. I 1901 kjøpte den et område ved siden av Samfundets gravplass ved Husabøveien til bruk som gravplass for sine egne medlemmer. Året etter anla de en gravplass på Klungland, ved siden av Samfundets gravplass der. I 1906 kunne Det Alminnelige Samfund også innvie sin egen kirke på Krossmoen. I denne ble det også drevet skole inntil 1952.

I byen fikk menigheten etter hvert fast tilholdssted i Mosbekkgaten 16, der de hadde både møtelokale og skole. I 1932 bygde menigheten ny skole på Gamleveien 87, som den gang lå utenfor bygrensa. Menigheten har i dag 239 medlemmer1). Den har fortsatt kirke og kirkegård på Krossmoen og skole på Gamleveien.

I 1952 var det så store motsetninger mellom menighetens medlemmer at en flokk brøt ut og dannet sin egen menighet som de ga navnet Det Almindelige Lutherske Samfund.2)

1)
Antall medlemmer det ble mottatt trossamfunnsstøtte for i 2014
2)
Kilde: Harald Hamre: Egersund byhistorie, B2, s. 105f, 407f; Svein Grødeland/Magnor Erlend Oma: Dei sterktruande, s. 25 (foto); Erling T. Endresen, e-post 03.01.2014; http://www.aftenbladet.no/nyheter/lokalt/dalane/Hvor-mange-trossamfunn-far-stotte-i-Eigersund-3722432.html - hentet 20.06.2015; Erling T. Endresen: Upubliserte manuskripter.