Egersund byhistoriske leksikon

Det Almindelige Lutherske Samfund

Det Almindelige Lutherske Samfunds forsamlingshus i Kvellure. Foto: Per Einar Lædre

Det Almindelige Lutherske Samfund, på folkemunne Larsane, er en av de tre menighetene i Eigersund som går under betegnelsen De sterktroende. De ble først omtalt som «de Olske», etter den første forstanderen Ola Hetland.

I 1952 var motsetningene blant medlemmene i Det Almindelige Samfund store. Det var klart at forstanderen, Theodor Ege, snart måtte ha avløsning. Han hadde holdt det gående siden Per Nodlands død i 1909, og mange så fram til at han skulle gå av. Men det var uenighet om hvem som skulle overta og hvilken retning videre menigheten skulle velge.

Uenigheten førte til slutt til splittelse, og utbryterne dannet et nytt kirkesamfunn, Det Almindelige Lutherske Samfund. Ved splittelsen hadde den nye menigheten rundt 60 medlemmer. Forstander var Ole Hetland, tidligere lærer og forstanderassistent i Det Almindelige Samfund, han som hadde opponert sterkest mot den som var utsett til ny forstander i modermenigheten. Han døde imidlertid i 1954, og slakter Abraham Larssen overtok da som forstander.

Menigheten startet også egen skole i 1952. I 1953 fikk den sin egen gravplass på Krossmoen, ved siden av de to som allerede var der.1)

Skolen ble først drevet i Mosbekkgaten 16, siden i Kvellure. Med den nye grunnskoleloven av 1969 hadde kravene til skolebygninger imidlertid blitt så omfattende at menigheten gradvis avviklet driften og overføre elevene til den offentlige grunnskolen. 1972 var det siste året menigheten drev egen skole. I dag har menigheten 41 medlemmer.2)3)

1)
Gravplassene til Samfundet og Det Almindelige Samfund
2)
Antall medlemmer det ble mottatt trossamfunnsstøtte for i 2014
3)
Kilde: Svein Grødeland og Magnor Erlend Oma: Dei sterktruande; Muntlig overlevering, Det Almindelige Lutherske Samfund; http://www.aftenbladet.no/nyheter/lokalt/dalane/Hvor-mange-trossamfunn-far-stotte-i-Eigersund-3722432.html - hentet 20.06.2015; Erling T. Endresen: Upubliserte manuskrifter.