Egersund byhistoriske leksikon

Branngate

Lerviksbakken er en av tre branngater. Foto: Ukjent/DF

En branngate er en bred gate anlagt for å hindre spredning av brann i en ellers tett trehusbebyggelse. I Egersund er det regulert tre gater med funksjon som branngate: Skriveralmenningen, Johan Feyers gate og Lerviksbakken.