Egersund byhistoriske leksikon

Bedehusgaten

Bedehusgaten. Utsnitt av Reguleringsplan 1905.
Sett fra Johan Feyers gate. Foto: T. Bøe

Gate mellom Johan Feyers gate og Mads Nissens gate, vist på Reguleringsplan 1858 der den er kalt Gade No.6. Gata ble opparbeidet og utbygd etter denne planen, og videreført i Reguleringsplan 1905. I begge planene var gata ført fram til Aarstadgaten, men strekningen mellom Mads Nissens gate og denne ble ikke anlagt.

Gata fikk sitt navn i 1905. Da var gata opparbeidet og Bedehuset bygd. Det ga navn til gata, selv om Bedehuset har adresse til Johan Feyers gate. 1)

1)
Kilde: Per Einar Lædre: Gatenavn i Egersund sentrum. Dalane Folkemuseums årbok nr. 11, s. 41