Egersund byhistoriske leksikon

Arbeidernes hus

Årstadgaten 22. Foto: Ukjent/Samfundet

Aarstadgaten 22. Arbeiderpartiet kjøpte bygningen sammen med Losse- og lastearbeiderforeningen av menigheten Samfundet i 1932. Bygningen hadde fram til 1924 tjent som skolebygning for menighetens almueskole og lærerskole. I en periode etter krigen fungerte den som skolebygning for folkeskolen da det ikke var nok plass til de store elevkullene i Folkeskolebygningen ved Parken. Bygningen eies og brukes fortsatt av Arbeiderpartiet. 1)

1)
Kilde: Harald Hamre: Egersund byhistorie, B2 s. 104; 354.